Bestyrelsen og skolekredsen

Bag Brøruphus står en skolekreds. Det er blandt skolekredsens medlemmer, skolens bestyrelse vælges, og en stor og stærk skolekreds kan være med til at støtte bestyrelsen og medarbejderne i deres arbejde med at skabe en god og tidssvarende efterskole.

Private, myndige personer, der støtter op omkring skolens formål og føler tilknytning til skolen, er meget velkomne til at blive medlemmer af skolekredsen. Vi vil rigtig gerne have en stor og levende skolekreds, der ønsker at tage del i skolens liv.

Et medlemskab giver stemmeret til generalforsamlingen, og vi sender løbende informationer og invitationer til medlemmerne. Skolens kontor og forstander hjælper meget gerne med mere information om skolekredsen, så kontakt os gerne.

Bestyrelsen-600×400

Det koster 50 kr./årligt for enlige og 75 kr/årligt for ægtepar at være med i skolekredsen. Vi sender opkrævning til alle medlemmer i foråret inden generalforsamlingen.
Hvis du ønsker at blive medlem af skolekredsen, så udfyld formularen nederst på siden. Herefter modtager du en mail med bekræftelse og information om betaling fra skolens kontor. Medlemskabet godkendes af bestyrelsen.

Bestyrelsen for skolen vælges ud fra skolekredsen. Der er generalforsamling om foråret, og vi vil rigtig gerne høre fra dig, hvis du som skolekredsmedlem har interesse i at lade dig vælge til bestyrelsen. Vores nuværende bestyrelse valgt i juni 2022:

  • Lene Buur Meyer (formand)
  • Signe Marie Hedegaard (næstformand)
  • Carlo Lybech
  • Siri Fog-Poulsen
  • Mikael Leth
  • Bent Eriksen
  • Laws Jørgensen

Tilmelding til skolekredsen