Job på Brøruphus

Job på Brøruphus

Vi søger en dygtig pædagogisk leder – og måske er det dig? 

Stort set siden skolens start for 70 år siden har der været to i ledelsen på Brøruphus Efterskole, og vi ønsker nu at udvide ledelsen for at løfte og styrke det pædagogiske arbejde med skolens elever. En dygtig, stabil og energisk medarbejderflok står klar til at byde dig velkommen, og vi er fyldt med positive forventninger til det, du kan bidrage og hjælpe os med.
Det vil være en markant styrkelse af det pædagogiske arbejde. Vi vil finde et menneske, der er god til de svære elevsnakke, og som har tiden og ressourcerne til at støtte dem, visitere til særlige tiltag, sparre med gruppelærerne omkring disse elever, konflikthåndtering og mange andre pædagogiske opgaver.
Du skal desuden udvikle og følge nye pædagogiske projekter til dørs sammen med lærerne. Du skal opfange og opdyrke tendenser og have en god fornemmelse af, hvad der rører sig.
Den nye ledelsesstruktur vil med andre ord være et løft af det pædagogiske arbejde på skolen samt sikre en struktur, der frigiver tid og luft til at gøre arbejdet endnu bedre – og være en tidssvarende og fremtidssikret struktur.
Stillingen indeholder både ledelse og undervisning. Vi forestiller os en fordeling på 60% ledelse og 40% undervisning. Fortæl os i ansøgningen hvilke boglige fag, du gerne vil byde ind med. Den nuværende ledelse har lavet et udkast til funktionsbeskrivelse og fordeling af arbejdsopgaver, men det skal præges af den, vi ansætter og fastlægges i fællesskab. Stillingen indeholder i meget begrænset grad tilsyn og vagter.

Søg elektronisk

Jobbet skal søges elektronisk her: https://broeruphus.ofir.com 
Så lever vi nemlig op til alle forpligtelser ifht. persondataforordningen, og vi får et godt overblik over alle ansøgere til stillingen. Alle ansøgere får naturligvis bekræftelse og svar på ansøgningen.

Tidsfrister og andre informationer

Stillingen skal søges senest søndag d. 22. marts, og vi forventer at holde samtaler i uge 14.
Hvis du gerne vil vide mere om jobbet, kan du kontakte forstander Andreas Vind på av@broeruphus.dk eller tlf. 8653 8900. Du er naturligvis velkommen til at komme forbi for at se skolen. Kontakt os og lav en aftale.
Vi opfordrer dig til at orientere dig om skolen – vores værdier, menneskesyn, indholdsplan og andre gode informationer – på vores hjemmeside.
Vi har nedsat et ansættelsesudvalg bestående af Andreas Vind (forstander), Jan Nielsen (viceforstander), Stephan Theede (lærer), Sanne Helgesen (lærer), Signe Marie Hedegaard (næstformand i bestyrelsen) og Lene Buur Meyer (formand for bestyrelsen). Vi læser ansøgninger og afholder samtaler. Du ansættes formelt af bestyrelsen og refererer til forstanderen. Vi er dog et ledelsesteam og en organisation med en forholdsvis flad og ligeværdig struktur.
Du ansættes som mellemleder, og ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC.


Det fulde stillingsopslag:
Brøruphus Efterskole søger pædagogisk leder

Vi søger et varmt, positivt og rummeligt menneske, der med afsæt i skolens værdier og efterskoleformen vil løfte vores pædagogiske arbejde til nye højder – i tæt samspil med skolens personale. Vi søger et menneske, der går forrest i den pædagogiske udvikling og inspirerer omgivelserne, har fingeren på pulsen og går til opgaven med lige dele gåpåmod og ydmyghed.
Du brænder for de gode relationer, du værdsætter samtalen og elevkontakten højt, og som leder trives du med at lykkes gennem andre. Du er ikke ekspert på alle områder, men du har en nysgerrig og åben tilgang til skolens værdier, eleverne og den erfarne medarbejdergruppe – og du har mod på og lyst til at præge den pædagogiske praksis på Brøruphus.

– Du har relevant pædagogisk baggrund, gerne ledelseserfaring og lederuddannelse, men det er ikke et krav – det vigtigste er, at du har lyst til ledelse.
– Du brænder for efterskolen, skolens og skoleformens værdier.
– Du har en anerkendende og positiv tilgang til både elever og medarbejdere, og du tror på samtalen og dialogen som bærende elementer i skolens dannelsesprojekt.
– Du er struktureret og vedholdende, og du trives i en afvekslende hverdag.
– Du har lyst til at opdyrke og udvikle relevante samarbejder, fx med kommuner og andre aktører.

Du ansættes som mellemleder, og ansættelse/løn i henhold til Organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler, mv., af 16. april 2019. Stillingen er nyoprettet, fordi vi gerne vil styrke det pædagogiske arbejde, og den indeholder både ledelse og undervisning. Vi forestiller os fordeling på 60% ledelse og 40% undervisning, og vi har gjort os mange tanker om stillingens indhold, men det skal naturligvis præges af dig og fastlægges i fællesskab med den øvrige ledelse.

Hos os får du en aktiv og meningsfyldt hverdag med 180 elever og bliver en del af en kærlig og humoristisk flok af 32 kollegaer, der er ambitiøse, positive og udviklingsorienterede. Vi vil noget med eleverne og hinanden, og vi brænder alle for et efterskolemiljø, der tilgodeser såvel bredde og fællesskab som det individuelle udviklingspotentiale.

På Brøruphus Efterskole tror vi på, at unge kan noget, vil noget, er videbegærlige og har lyst til oplevelser.

Luk menu

Brøruphus24 er et hæsblæsende døgn på Brøruphus Efterskole fyldt med aktiviteter.

Læs mere