9.KLASSE

Et efterskoleår i 9. klasse på Brøruphus er udviklende, trygt og vedkommende. Du bliver mødt af inspirerende, dygtige og kærlige lærere, der tager udgangspunkt i dig og din udvikling.

Faglig udvikling og afgangsprøver

Det er fedt at gå på efterskole i 9. klasse. Du har alle de obligatoriske fag, du også møder i folkeskolen/friskolen – og linjefag og fællesfag i lighed med alle de andre elever på skolen. Du afslutter de boglige fag med de officielle afgangsprøver præcist som i folkeskolen. Forskellen er blot, at du møder dine lærere om aftenen, til måltiderne, på gangene og måske på dit linjefag. Den tætte relation til lærerne betyder for mange, at de føler sig endnu mere trygge i undervisningen, og du får en endnu mere alsidig hverdag, fordi dit skema hver dag veksler mellem linjefag, boglige fag, fællesfag, valgfag og meget mere.

Fællesskab og nærvær

Du bliver en del af et stort efterskolefællesskab, hvor man i dagligdagen aldrig tænker over, hvem der går i 9. og 10. klasse, for I bliver blandet på kryds og tværs på skolen. Det er kun i den boglige undervisning, vi skelner mellem 9. og 10. klasse, og alle elever på skolen har boglige timer på samme tidspunkter i skemaet. Vi har et fedt undervisningsmiljø, hvor alle bliver udfordret og hjulpet, og vi har en klar struktur, som giver plads til faglig fordybelse og stærke relationer. Vores mål er, at du får et fedt efterskoleår, der både tilgodeser det faglige, sociale og personlige.

Fagene i 9. klasse

I 9. klasse har man fagene: dansk, matematik, engelsk, naturfag (fysik-kemi, biologi og geografi), tysk og samfundsfag.

Vi underviser i kristendomskundskab og historie i 9. klasse, og vi kommer omkring alle fagenes emner, jf. fagets slutmål, men vi er efter §5a i “Lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler” fritaget for at afholde prøver i disse to fag. Eleven aflægger en fuld FP9-prøve, da et andet fag inden for den humanistiske prøvepakke vil blive udtrukket.

Ordblinde elever

Brøruphus Efterskole er en boglig efterskole for alle. Brøruphus Efterskole er ikke en specialskole for ordblinde/læsesvage, og vi giver ikke et undervisningstilbud som disse skoler kan. Derfor er det vigtigt, at I overvejer, om vi kan give jeres barn det bedste tilbud.

Vores undervisning foregår stort set altid på computeren, og alle tekster vil være på PDF eller i Word-format. Teksterne vil for det meste være tilgængelig dagen før undervisningen. Vi bruger ”Appwriter” på Brøruphus Efterskole, da det er det program, der bruges i deres efter-følgendeungdomsuddannelse. En-to af vores lærere vil have en vis viden indenfor ”Appwriter” og vil kunne hjælpe eleverne med de fleste problemer omkring programmet. Eleverne kan også bruge andre programmer, som de måske har brugt i deres folkeskole. Vi vil i den situation ikke altid have mulighed for at hjælpe med eventuelle problemer omkring programmet.

Vi vil i løbet af skoleåret samle de ordblinde elever med jævne mellemrum. Her snakker vi om de vanskeligheder de måske har, og hvad vi kan hjælpe dem med. Til folkeskolens afgangsprøver vil ordblinde/læsesvage elever få den fornødne tid til at fuldføre deres opgaver på en god måde.

Inklusion

Mangfoldighed har en stor værdi på Brøruphus Efterskole! Det er bl.a. derfor, at vi blander de kunstneriske og idrætslige linjer på kryds og tværs, når vi sammensætter stamhold, værelser, kontaktgrupper osv. Det har stor betydning for os, at man møder så mange forskellige mennesker som muligt.

Vi vægter de boglige fag på skolen, men vi har ingen krav til et særligt niveau. Vi er dog en almen efterskole, ikke specialefterskole. Vores inklusionstilbud består af særlig støtte til elever med specifikke sociale eller faglige udfordringer. Vi kan supplere den almindelige boglige undervisning med ekstra støttetimer på mindre hold, hvor vi tager særlige hensyn. Vi kan også tilbyde særlig støtte til elever med personlige eller sociale udfordringer. Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte elev.

I foråret før skolestart inviterer vi til Nye elevers dag, hvor vi fortæller en masse om det kommende skoleår og indhenter informationer om de enkelte elever. Her er det vigtigt, at vi oplyses om eventuelle udfordringer, så vi kan kan forberede det rette tilbud for den enkelte elev i god tid inden skolestart.

Eleverne fortæller om opstarten på efterskolen:

Tilmeld dig Broruphus Efterskole
Dagligdagen på Broeruphus