LOVPLIGTIG INFORMATION

Her finder du forskellige oplysninger om elevernes karaktergennemsnit og deres videre færd gennem uddannelsessystemet jf. lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne.

Dokumentation

Skolens vedtægter
Vedtaget og revideret d. 6. april 2022.
Lagt på hjemmesiden d. 6. april 2022.
Vedtægter for Brøruphus Efterskole

Nøgletal fra Børne- og Undervisningsministeriet
Det er lovpligtigt at henvise til data fra ministeriet, der fortæller om karaktergennemsnit og vores elevers videre færd gennem uddannelsessystemet. Alle aktuelle tal kan læses her:
Uddannelsesstatistik.dk

Resultat af undervisningsmiljøvurdering 2021
Besvarelser
Handleplan

Selvevaluering af værdigrundlagets gennemslag i praksis
Selvevaluering af og på de frie skoler
Selvevaluering 2017-18 – om værelsesbyt

Årsplan
Årsplan for skoleåret 2023-24

Skolens persondatapolitik
Skolens oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger

Riskofyldte aktiviteter, august 2024
Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter

Indholdsplan
Indholdsplan for skoleåret 2023-24

Uddannelsesplan for praktikken på Brøruphus Efterskole
Uddannelsesplan for praktik

Antimobbestrategi på Brøruphus Efterskole, oktober 2017
Antimobbestrategi

Skolen er støttet af EU skolefrugtordning

Tilmeld dig Broruphus Efterskole
Dagligdagen på Broeruphus