ØKONOMI

Prisen for et efterskoleår afgøres af flere ting. Det afhænger bl.a. af forældrenes indkomst og antallet af mindre søskende. Helt generelt er det sådan, at et efterskoleår på Brøruphus er “all inclusive” – forstået på den måde, at vi ikke opkræver andet end skolepengene. Rejser, oplevelser, undervisning er altsammen inkluderet i skolepengene. Vi har herunder beskrevet alle elementer omkring økonomien.

Kort overblik

Et skoleår på Brøruphus Efterskole er på 42 uger, og det koster i skoleåret 2024/25 kr. 2.800,- pr. uge. Husk at statsstøtten fratrækkes dette beløb. Skolepengene inkluderer skirejse som ofte er gået til Hafjell i Norge. Derudover opkræver vi et indskrivningsgebyr på 1000 kr. samt et optagelsesgebyr på 3500 kr.

Indskrivningsgebyr

Vi optager eleverne i den rækkefølge, de melder sig ind. Derfor kan man godt opleve, at der er fyldt på én linje, selvom der er plads på årgangen – bare på en anden linje.
Når man har fået en plads, skal man betale indskrivningsgebyr på 1000 kr. Beløbet opkræves ved indmeldelse. Beløbet dækker de administrationsomkostninger vi har til optagelse af eleverne, og beløbet tilbagebetales ikke. Det koster aldrig noget at stå på venteliste, hvis der ikke er plads på den ønskede linje.

Optagelsesgebyr

Når man har fået plads på en årgang og linje, skal der betales optagelsesgebyr.
Et halvandet år før skolestart (januar året før) opkræver vi optagelsesgebyr på 3500 kr. Ved betalingen fastholder du pladsen på Brøruphus Efterskole. Ved eventuel senere udmeldelse tilbagebetales optagelsesgebyret ikke.

Skolepenge

I skoleåret 2024/25 koster en skoleuge kr. 2.800,-. Der er 42 skoleuger på et efterskoleår. Alt er inkluderet i dette beløb – vi kalder det “all inclusive”. Det vil sige, at undervisning, ture, rejser, ekskursioner, administration, kampe, opvisninger, materialer, oplevelser og alt, hvad skolen tilbyder, er inkluderet i prisen. Første rate betales 1. juni før skolestart i august.

Statsstøtte

Der ydes statsstøtte til alle! Statsstøtten for det pågældende skoleår beregnes i forhold til husstandsindkomsten to år tilbage. Det vil sige, at statsstøtten for fx. skoleåret 2024/25 beregnes i forhold til husstandsindkomsten i 2022. Hvis eleven har søskende under 18 år får man mere støtte. Et beløb trækkes fra det egentlige indkomstgrundlag for hvert barn. Det er skolen, der søger statsstøtte for alle elever, og vi indhenter alle nødvendige oplysninger i marts måned før skolestart.
Jeres egenbetaling er den del af skolepengene, som staten ikke dækker. Kontakt kontoret ved konkrete spørgsmål til økonomi og statsstøtte.

Fritagelse

Ønskes eleven fritaget for undervisning til deltagelse i ferieture mv. skal eleven midlertidigt udmeldes af efterskolen. Hvis eleven af forældrene midlertidigt udmeldes af efterskolen, betales 3000 kr. pr. uge til dækning af skolens tab af skolepenge og statstilskud. Staten giver nemlig ikke støtte til hverken elev eller skole i en sådan uge.

Eventuel afbrydelse

Ønsker eleven at afbryde sit ophold, opkræves der en afbrydelsesbetaling på tre ugers elevbetaling uden fradrag af statsstøtte til dækning af efterskolens tab. Det fulde beløb skyldes, at staten stopper støtten ved afrejsedagen.

Lokal efterskolestøtte

Vi har en særlig pulje, der supplerer den statslige elevstøtte, som alle elever får. Vi kalder det lokal efterskolestøtte.
Der kan være mange faktorer, der gør, at du får brug for ekstra støtte til nedsættelse af skolepengene. Hvis du vil i betragtning til den særlige pulje, skal du ansøge skolen vha. ansøgningsskemaet, der kan downloades herunder. Det udfyldes og sendes til skolens kontor: broeruphus@broeruphus.dk.

Vi har defineret en række kriterier, vi vurderer ansøgningerne ud fra. Det vil altid være en konkret, individuel vurdering, skolen foretager.
Hent ansøgningsskema.

Tilmeld dig Broruphus Efterskole
Dagligdagen på Broeruphus