VÆRDIGRUNDLAG

En efterskole er mere end fag, faciliteter og fede oplevelser. Vi har nogle værdier – formuleret i et værdigrundlag. Værdierne er ikke et regelsæt, men nogle velovervejede ord, der forklarer, hvorfor vi griber tingene an, som vi gør, og værdierne skal man kunne mærke i hverdagen.

En efterskole med værdier

Værdier sætter retning, og vi udtrykker vores værdigrundlag i tre afsnit:

Det alment dannende
Det nysgerrige menneske
Dig selv i en sammenhæng

Det alment dannende

Det alment dannende er en søgen efter det, vi er fælles om. Som mennesker på efterskolen. I Danmark og i verden.

Hver dag søger vi at begribe hinanden og os selv gennem kunst, idræt, faglighed, sang og samtale.

Almen dannelse er en rejse, som gøres i fællesskaber. I levende vekselvirkning mellem ligeværdige mennesker.

Sådan ville Grundtvig og Kold det engang. Sådan vil vi det i dag.

Det nysgerrige menneske

Vi er vågne og nysgerrige på hinanden. På alt mellem himmel og jord.

Vi tror, at det gode findes – og findes i alle.

Derfor møder vi hinanden og verden med tillid.

Dig selv i en sammenhæng

At se sig selv i sammenhæng med andre er folkelig oplysning. At gøre sig umage er dannende.

Fra værelset til skolens store fællesskab er vi del af et hele, som får vinger, når alle er med. Hver på sin måde.

Derfor vægter vi hjemlighed som basis for mødet med hinanden og verden.

Hos os er efterskole noget, vi gør i fællesskab. Det er dannelse og nysgerrighed. Det er øje for hinanden.

På Brøruphus Efterskole tror vi på, at livet løfter sig, når vi gør det sammen.

Tidligere elever fortæller hvad et år på Brøruphus har betydet for dem:

Tilmeld dig Broruphus Efterskole
Dagligdagen på Broeruphus