LADEN – NYT BYGGEPROJEKT

Vi opfører en stor, moderne trælade og fylder den med økologisk mad, liv, sang og musik.
Den nye bygning bliver over otte meter høj og 700 kvm. stor – og den kommer til at rumme vores spisesal, storkøkken og kombineret opholdsareal og gangforbindelse til resten af skolen.

Vi bygger til fællesskab

Vores nuværende spisesal, placeret i kælderen af skolens hovedbygning, har længe været utidssvarende, for lille og med dårlig akustik. Som en del af skolens helhedsplan vælger vi derfor at sætte gang i byggeriet af en helt ny og samlende spisesal placeret et helt nyt sted for at få langt mere moderne og skønne rammer. LADEN bliver en massiv opgradering både af skolens ansigt udadtil og af de fysiske rammer, som elever, lærere og køkkenpersonalet dagligt færdes i.

Bygningen placeres på det ledige byggefelt bag musikhuset og naturfagslokalerne – ud til Brørupvej. Det forbindes med en kort gangforbindelse til resten af skolen.

Et helt særligt samlingssted

Vi får et bæredygtigt byggeri og et helt særligt rum, der fyldes med atmosfære, efterskoleliv og sunde måltider. Hovedkonstruktionerne er opbygget af bærende limtræsspær og synlige åse og skråspær. Vi tror, det bliver et fantastisk samlingssted, både tilpasset det lille landsbysamfund og efterskolens indre – og skabt til fællesskaber og drømme. Det nye køkken bliver både en moderne arbejdsplads for vores køkkenmedarbejdere og lige så vigtigt: et lyst og lækkert læringsrum, hvor eleverne aktivt bidrager og arbejder med i tilblivelsen af de mange daglige måltider og mellemmåltider.

Økonomi og finansiering er på plads, og nu starter en spændende projekteringsfase, hvor projektet skal rejse sig fra papiret og blive til virkelighed gennem et tæt samarbejde med entreprenører og ingeniører.
Håbet er, at bygningen kan stå klar i efteråret/tidlig vinter 2025.

 

 

Tilmeld dig Broruphus Efterskole
Dagligdagen på Broeruphus